Om RS-lotteriet

Om RS-lotteriet


Vinn 500 000 kr i Redningsselskapets Landslotteri

Lotteriets overskudd går til redningsskøytenes drift.
Ditt bidrag redder liv!

RS-lotteriet har en gevinstplan for 900.000 stk tillatte solgte lodd.
Totalt 159.945 gevinster til en samlet verdi av kr 9.507.600.

Det er 20 lodd med TOPPgevinst, en premien på kr 5.000.
I tillegg deltar alle med toppgevinst i en etterhåndstrekning om hovedgevinsten på kr 500.000 den 17.01.2018.
Vinneren blir tilskrevet og kunngjort på www.rslotteriet.no.

Ekstraspill:
Skrap frem og registrer dem på denne siden. Du blir da med i de ukentlige ekstratrekningene av et gavekort fra Color Line verdi kr 1.500 og 50 stk. RS bok «Oppskrifter fra havet» verdi kr 298 f.o.m. 23.03.17 t.o.m. 17.01.18. Vinnerne tilskrives og kunngjøres hver onsdag på rslotteriet.no. Det er totalt 44 gavekort á kr 1.500 og 2.200 stk. bøker á kr 298. Alle lodd som er mottatt og registert innen fredag før trekningen i ekstraspillet, er med i alle trekningene f.o.m. dette tidspunkt og ut hele lotteriet.


Lotteriets salgstid er fra 01.01.2017 til 31.12.2017.
Gevinster som ikke er avhentet innen 30.04.2018 tilfaller lotteriets formål.
Lottertillatelse er gitt av Lotteri- og stiftelsetilsynet.


RS-lotteriet, 4894 Grimstad.
Tlf.: 815 00 435.
Epost: post@rslotteriet.no

Org nr 954 360 709